Obchodní podmínky

Storno podmínky
Storno poplatek vyjadřuje finanční penále za ušlý zisk.
Poplatky vypočítáváme z předpokládané ceny objednaných služeb.

Poplatky za nevyužití objednaných pokojů :
28 a více dní před začátkem akce bez poplatků
28 až 21 dní před začátkem akce 25%
20 až 14 dní před začátkem akce 50%
13 až 7 dní před začátkem akce 75%
6 a méně dní před začátkem akce 100%

Poplatky za nevyužití objednaného cateringu:
14 a více dní před první objednanou službou bez poplatků
13 až 7 dní před první objednanou službou 20%
6 až 2 dny před první objednanou službou 50%
24 hodin a méně před první objednanou službou 100%

Poplatky za nevyužití objednaných prostor:
42 a více dní před začátkem akce bez poplatků
42 až 30 dní před začátkem akce 25%
30 až 14 dní před začátkem akce 50%
13 až 7 dní před začátkem akce 75%
6 a méně dní před začátkem akce 100%

V preferovaných termínech (čtvrtky, říjen-prosinec,duben-červen) požadujeme při rezervaci zálohu.
Tato při uskutečnění akce bude odečtena. V opačném případě je nevratná.
Ve vyjímečných případech lze dohodnout storno podmínky individuálně.